Facebook

tượng di lặc

Tượng Di Lặc là 1 trong những vị tượng phật đặt trưng và nổi bật trong tứ đại bồ tát, với tướng mạo đầy phúc hậu, tai to, mặt hảo, bụng to, nụ cười tươi luôn hiện diện trên môi. Diện tượng di lặc tướng hảo tuyệt đẹp của CTCP ĐMN Đà Nẵng tạc tượng […]

Xem Thêm

Tượng quan âm bằng đá là một loại hình tượng phật trong thế giới phật giáo được tạc điêu khắc từ các khối đá tự nhiên. Cửa hàng Đá Mỹ Nghệ Đà Nẵng – 851 Trường Chinh – Tây Thạnh – Tân Phú – HCM Các loại hình tượng phật được điêu khắc từ các […]

Xem Thêm

Hiện nay để thỉnh một pho tượng phật quan âm bằng đá thiên nhiên để thờ phụng tại gia đối với người dân Việt Nam là chuyện không quá khó. Cũng như các Sư Thầy tìm hiểu và đặt hàng những pho tượng phật bằng đá thiên nhiên to lớn để tôn thờ tại các […]

Xem Thêm
© 2016 Đá mỹ nghệ Đà Nẵng | Điêu Khắc Đá