Facebook

địa tạng vương bồ tát

Thật chuyên nghiệp và ấn tượng với cách lắp đặt tượng của Đá Mỹ Nghệ Đà Nẵng tại Chùa Bửu Long. Trưa ngày 21 – 10 2017, dưới cái nắng chói chang giữa trưa tại Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, anh em bộ phận giao nhận và lắp đặt tượng của CTCP Đá […]

Xem Thêm

Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của ngài Địa Tạng như sau. 1. Trong vô lượng kiếp về trước, ngài Địa Tạng là một vị Trưởng giả, nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của đức Phật […]

Xem Thêm
© 2016 Đá mỹ nghệ Đà Nẵng | Điêu Khắc Đá