Facebook

tượng thiên thần bằng đá

Các thiên thần được gọi là sứ giả vì theo Kinh thánh, họ thường xuất hiện để truyền lời từ Chúa. Vậy thiên thần là ai? có vài trò như thế nào cùng Đá Mỹ nghệ Đà nẵng tìm hiểu nhé. Thiên thần là ai? Và có vai trò như thế nào ? Thiên thần (Angle) […]

Xem Thêm

Thuật ngữ tiếng Anh “angel” có nguồn gốc từ từ “angelus” trong tiếng Latinh, vốn đã có nghĩa là “người đưa tin”. Từ này ám chỉ những tạo vật thần thánh mà Đức Chúa Trời đã tạo ra để phục vụ Ngài. Thiên thần là ai? Các thiên thần được gọi là sứ giả vì […]

Xem Thêm
© 2016 Đá mỹ nghệ Đà Nẵng | Điêu Khắc Đá