Facebook

Tượng Quan âm tự tại (mã QATT05)

Giá:Gọi để biết giá
Sản xuất và thi công tất cả các sản phẩm về Tượng phật quan âm, tượng quan âm tự tại. Liên hệ tư vấn và đặt hàng: 0908555171 hoặc 0961678679

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giới thiệu

“Quán tự tại” là một trong những danh hiệu của ngài Quán Thế Âm bồ tát. Danh hiệu đó mang ý nghĩa rằng: Chỉ cần bạn biết quán chiếu chính mình, nhận chân được rõ ràng chính mình, thì ngay giờ phút đó bản thân bạn đã thành tựu được tự tại rồi.

Giải nghĩa danh xưng

  • Quán : quán sát, xem xét, soi thấu,
  • Tự Tại: là không vướng mắc sự đời, không chấp vào thực tại.

Vì sao lại có hai danh xưng?

Sở dĩ có tên gọi khác nhau như thế, là vì đứng trên hai phương diện mà nói. Gọi Quán Thế Âm là đứng về mặt tu nhân. Vì Bồ tát Quán Thế Âm khi còn ở địa vị tu nhân, thì Ngài dùng nhĩ căn để tu, gọi là : “Phản văn văn tự tính”, có nghĩa là Ngài nghe lại tính nghe của chính mình.

02. Quan-Am-Tu-Tai (5)

© 2016 Đá mỹ nghệ Đà Nẵng | Điêu Khắc Đá