TIN TỨC

Facebook

Tam thế phật

Giá:Gọi để biết giá
Bộ tượng này gồm có 3 pho tượng kiểu đứng hay kiểu ngồi, nét mặt hình dáng giống nhau. Ba bức tượng là hình ảnh tượng trưng của: Quá khứ, hiện tại và tương lai Liên hệ tư vấn và đặt tượng Tam thế phật: 0908555171 hoặc 0961678679

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tượng tam thế phật: là không gian vô lượng của thế giới chư Phật từ Đông sang Tây, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới…..vô lượng vô biên vô số quốc độ Phật

Bộ tượng này gồm có 3 pho tượng kiểu đứng hay kiểu ngồi, nét mặt hình dáng giống nhau. Ba bức tượng là hình ảnh tượng trưng của: Quá khứ, hiện tại và tương lai:

tam-the-phat (1)

tam-the-phat (2)

tam-the-phat (3)

tam-the-phat (4)

tam-the-phat (5)

tam-the-phat (6)

tam-the-phat (7)

© 2016 Đá mỹ nghệ Đà Nẵng | Điêu Khắc Đá