TIN TỨC

Facebook

TƯỢNG PHẬT GIÁO

TƯỢNG CÔNG GIÁO

TƯỢNG NGHỆ THUẬT

TƯỢNG ĐỘNG VẬT

TƯỢNG TRANG TRÍ

banner vi tri duoi

Tin Tức

Tượng Phật Thích Ca thường đắp y choàng qua cổ không có đắp y khoát vuông để trống trước ngực có chữ vạn. Ngược lại, tượng Phật Di Đà ngồi tư thế kiết già và duỗi xoè bàn tay mặt… Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy chỉ cho chúng con, giữa hình tượng Phật Thích […]

© 2016 Điêu khắc đá Sinh Hùng | Điêu Khắc Đá | Phát triển bởi: ChamsocWebsite.vn