TIN TỨC

Facebook

tượng phật quan âm đẹp

Thờ tượng phật quan âm tại gia đối với bà con phật tử hiện nay phát triển rất chi là nhiều. Với riêng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hằng năm công ty CP Đá Mỹ  Nghệ Đà Nẵng đã cung cấp cho thị trường này trong   một trăm ngoài  tượng phật bà […]

Xem Thêm

Hiện nay để thỉnh một pho tượng phật quan âm bằng đá thiên nhiên để thờ phụng tại gia đối với người dân Việt Nam là chuyện không quá khó. Cũng như các Sư Thầy tìm hiểu và đặt hàng những pho tượng phật bằng đá thiên nhiên to lớn để tôn thờ tại các […]

Xem Thêm
© 2016 Đá mỹ nghệ Đà Nẵng | Điêu Khắc Đá